EPI Calendar 2020


ปฎิทินระบาดวิทยาปี 2563
(29 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2564)
มกราคม 2563
W# อา พฤ
1      1 2 3 4
25 6 7 8 9 10 11
312 13 14 15 16 17 18
419 20 21 22 23 24 25
526 27 28 29 30 31  
             
กุมภาพันธ์ 2563
W# อา พฤ
5            1
62 3 4 5 6 7 8
79 10 11 12 13 14 15
816 17 18 19 20 21 22
923 24 25 26 27 28 29
             
มีนาคม 2563
W# อา พฤ
101 2 3 4 5 6 7
118 9 10 11 12 13 14
1215 16 17 18 19 20 21
1322 23 24 25 26 27 28
1429 30 31        
             
เมษายน 2563
W# อา พฤ
14      1 2 3 4
155 6 7 8 9 10 11
1612 13 14 15 16 17 18
1719 20 21 22 23 24 25
1826 27 28 29 30    
             
พฤษภาคม 2563
W# อา พฤ
18          1 2
193 4 5 6 7 8 9
2010 11 12 13 14 15 16
2117 18 19 20 21 22 23
2224 25 26 27 28 29 30
2331            
มิถุนายน 2563
W# อา พฤ
23  1 2 3 4 5 6
247 8 9 10 11 12 13
2514 15 16 17 18 19 20
2621 22 23 24 25 26 27
2728 29 30        
             
กรกฏาคม 2563
W# อา พฤ
27      1 2 3 4
285 6 7 8 9 10 11
2912 13 14 15 16 17 18
3019 20 21 22 23 24 25
3126 27 28 29 30 31  
             
สิงหาคม 2563
W# อา พฤ
31            1
322 3 4 5 6 7 8
339 10 11 12 13 14 15
3416 17 18 19 20 21 22
3523 24 25 26 27 28 29
3630 31          
กันยายน 2563
W# อา พฤ
36    1 2 3 4 5
376 7 8 9 10 11 12
3813 14 15 16 17 18 19
3920 21 22 23 24 25 26
4027 28 29 30      
             
ตุลาคม 2563
W# อา พฤ
40        1 2 3
414 5 6 7 8 9 10
4211 12 13 14 15 16 17
4318 19 20 21 22 23 24
4425 26 27 28 29 30 31
             
พฤศจิกายน 2563
W# อา พฤ
451 2 3 4 5 6 7
468 9 10 11 12 13 14
4715 16 17 18 19 20 21
4822 23 24 25 26 27 28
4929 30          
             
ธันวาคม 2563
W# อา พฤ
49    1 2 3 4 5
506 7 8 9 10 11 12
5113 14 15 16 17 18 19
5220 21 22 23 24 25 26
5327 28 29 30 31    
             

วันหยุดราชการ

1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่8 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา10 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เมษายนวันจักรี13 เมษายนวันสงกรานต์14 เมษายนวันสงกรานต์
15 เมษายนวันสงกรานต์16 เมษายนวันสงกรานต์1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ
4 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล6 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา11 พฤษภาคมวันพืชมงคล
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี5 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา6 กรกฎาคมวันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว12 สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ13 ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคมวันปิยมหาราช5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ7 ธันวาคมวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญ31 ธันวาคมวันสิ้นปี

© Developed by Mahamanu Bumiputra
matnuuh@gmail.com