ปฏิทินฮิจเราะห์ศักราช - التقويم الهجري والميلادي, تحويل التاريخ
Islamic Calendar: Hijri - Gregorian Date Converter
ฮิจเราะห์ศักราช-คริสตศักราช

ปฏิทินคริสตศักราช
วัน เดือน ปี ค.ศ.
ปฏิทินฮิจเราะห์ศักราช
วัน เดือน ปี ฮ.ศ.

 วันของสัปดาห์ 

หมายเหตุ: ฮิจเราะห์ศักราช (سَنة هِجْريّة ) เป็นปฏิทินจันทรคติ ฮิจเราะห์แปลว่าอพยพ ปฏิทินอิสลามถือวันสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม คือ เมื่อศาสดามูฮัมมัดอพยพจากเมืองมักกะห์สู่เมืองยัธริบ (เมืองมะดีนะห์ในปัจจุบัน) วันที่ 20 กันยายน ค.ศ.622 โดยปฏิทินฮิจเราะห์จะเริ่มต้น ณ วันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ.1 ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม ค.ศ.622 ใน 1 ปี มี 12 เดือน 1 เดือน มี 29 - 30 วัน ใน 1 ปี จะมีทั้งหมด 354-355 วัน ฉะนั้นปีฮิจเราะห์จะสั้นกว่าปีสากล(ปีปฏิทินกริกอเรียน) ประมาณ 11 วัน ในแต่ละปี ฤดูกาลต่างๆจะไม่ตรงกับเดือนของปีที่ผ่านมา การปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การทำฮัจญ์ ถือศิลอด จ่ายซะกาต(บริจากทานบังคับ) จะถือปฏิทินฮิจเราะห์เป็นเกณฑ์ หลักการเริ่มต้นเดือนใหม่ให้ถือเกณฑ์การเห็นดวงจันทร์เป็นหลัก ฉะนั้นวันสำคัญทางศาสนาต้องถือตามประกาศของสำนักงานจุฬาราชมนตรีเป็นสำคัญ

© Developed by Mahamanu Bumiputra
mahamanuh@gmail.com