ไม่อ้วนจะเอาเท่าไร

จงมี ความรู้สึกดีๆ ให้ กับตัวเอง แม้จะมีน้ำหนักตัวเกินไปบ้างก็ตาม

ชั่งใจ: การลดน้ำหนัก(Diet) ต้องชั่งใจระหว่างน้ำหนักตามเกณฑ์กับน้ำหนักที่ตัวเราหรือเพื่อนๆคาดหวังจะให้เป็น

โปรดกรอก

น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ แล้วคลิกปุ่ม

  น้ำหนัก:
  ส่วนสูง:  หรือ   
  อายุ: ปี  หรือ 
  เพศ:  

ดูผลคำนวณ ตารางข้างล่าง:

น้ำหนักในอุดมคติ :

เป็นน้ำหนักเฉลี่ย ของคนทั่วไปที่มีอายุ  ส่วนสูง และ เพศ เท่ากับ คุณ


ผู้หญิงมักจะคิดอยู่เสมอว่าตัวเองมีน้ำหนักเกิน จนต้องลดน้ำหนักโดยไม่จำเป็น  ส่วนผู้ชายไม่ค่อยสนใจว่าน้ำหนักตัวเองเกินไปจากเกณฑ์มาตรฐานไปเท่าไรแล้ว

 
น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน:

ข้อกำหนดนี้ใช้ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index:BMI) ของช่วงอายุ 19-25 ปี

จากหลักฐานทางการแพทย์พบว่าน้ำหนักในช่วงดังกล่าวนี้ ยังถือว่ามีสุขภาพดี(สำหรับคนที่ความสูงเท่ากับคุณ) น้ำหนักต่ำกว่าหรือมากกว่าช่วงนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ดัชนีมวลกายของคุณ(ฺBMI) kg/m2

เทียบตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ปี 2537 ถือว่า

ใช้ค่าตัวเลขจากตารางข้างบน มาประกอบเพื่อพิจารณากำหนดเป้าหมายน้ำหนักตัวของเรา


ตารางข้างล่างเป็นผลลัพธ์จากการใช้สูตรอื่นๆ

ตารางชีวิตคนเมือง
(Metropolitan Life tables):
สำหรับผู้มีรูปร่าง

ช่วงน้ำหนักดังกล่าวนี้ ได้จากตารางส่วนสูงและน้ำหนัก โดย the Metropolitan Life Insurance company ปี ค.ศ. 1979ตาราง Met Life tables นิยมใช้บนอินเทอร์เน็ตกันมาก ส่วนใหญ่มักบอกว่าเป็นเกณฑ์น้ำหนักมาตรฐาน ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่เหมาะสำหรับคนตัวสูง หรือคนเตี้ย สูตรนี้ไม่คำนึงถึงอายุ และการพิจารณาแค่ขนาดรูปร่างก็เป็นการหยาบเกินไป.

 
น้ำหนักในอุดมคติสูตรอื่นๆ :

Dr. BJ Devine คิดค้นสูตรในปี ค.ศ. 1974 Dr. JD Robinson และ Dr. DR Miller แก้ไขสูตรขึ้นใหม่ในปี 1983
ใช้ :

 

สูตร Devine formula เริ่มต้นเพื่อใช้ในการหาขนาดยา(Dose) โดยใช้น้ำหนักและส่วนสูงเป็นเกณฑ์ ต่อมาได้ถูกนำมาใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น หาน้ำหนักในอุดมคติ

ในทางที่ดี เราอาจใช้ Devine formula สำหรับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงใช้ Robinson formula

© Developed by Mahamanu Bumiputra
mahamauh@gmail.com