ตั้งครรภ์

ท้องตั้งแต่เมื่อไร


ประจำเดือนครั้งสุดท้าย:
รอบประจำเดือนเฉลี่ย(วัน): (22 to 45) (ค่าติดตั้ง 28)
Average Luteal Phase Length: (9 to 16) (ค่าติดตั้ง 14)
  
ตั้งครรภ์เมื่อ :
อายุทารกในครรภ์:
กำหนดคลอด:

© Developed by Mahamanu Bumiputra
mahamanuh@gmail.com